Ở chốn lao xao

Phân mảng và thang giá trị

Tác phẩm “Hà Nội 1972” (sơn dầu) của Nguyễn Trung Tín được trưng bày tại triển lãm.
Tác phẩm “Hà Nội 1972” (sơn dầu) của Nguyễn Trung Tín được trưng bày tại triển lãm.