Phá chuyên án trộm cắp cổ vật quý tại các khu di tích

Các cổ vật bị mất cắp đã được PC02 - CATP Hà Nội thu giữ. Ảnh: Thanh Hà.
Các cổ vật bị mất cắp đã được PC02 - CATP Hà Nội thu giữ. Ảnh: Thanh Hà.
Các cổ vật bị mất cắp đã được PC02 - CATP Hà Nội thu giữ. Ảnh: Thanh Hà.
Lên top