Petrovietnam trao tặng 200 máy thở dòng chức năng cao

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận máy thở từ Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng. Nguồn: Petrovietnam
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận máy thở từ Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng. Nguồn: Petrovietnam
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận máy thở từ Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng. Nguồn: Petrovietnam
Lên top