Petrovietnam: Khi vaccine là ưu tiên số 1

Người lao động Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 xét nghiệm Covid-19.
Nguồn: PETROVIETNAM
Người lao động Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 xét nghiệm Covid-19. Nguồn: PETROVIETNAM
Người lao động Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 xét nghiệm Covid-19. Nguồn: PETROVIETNAM
Lên top