Petrovietnam: Đương đầu thách thức - bảo vệ thành quả

Kiểm tra công trình dầu khí ngoài trời. Nguồn: Petrovietnam
Kiểm tra công trình dầu khí ngoài trời. Nguồn: Petrovietnam
Kiểm tra công trình dầu khí ngoài trời. Nguồn: Petrovietnam
Lên top