Petrovietnam đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ

Các kỹ sư, chuyên gia PVFC Co (thuộc Petrovietnam) luôn cố gắng vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ an toàn, ổn định. Nguồn: Petrovietnam
Các kỹ sư, chuyên gia PVFC Co (thuộc Petrovietnam) luôn cố gắng vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ an toàn, ổn định. Nguồn: Petrovietnam
Các kỹ sư, chuyên gia PVFC Co (thuộc Petrovietnam) luôn cố gắng vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ an toàn, ổn định. Nguồn: Petrovietnam
Lên top