Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông già đi ngược gió

Già làng Ya Loan trò chuyện với một thanh niên người Churu về ngôn ngữ (ảnh K.Q).
Già làng Ya Loan trò chuyện với một thanh niên người Churu về ngôn ngữ (ảnh K.Q).