Góc nhìn Bát quái

Ông bạn đồng quẻ

Minh họa của họa sĩ họa sĩ Đỗ Dũng.
Minh họa của họa sĩ họa sĩ Đỗ Dũng.