Ở chốn lao xao

Olympic xin chào những “sát-na”!

Bế mạc Olympic 2016.
Bế mạc Olympic 2016.