Olympic Tokyo đón khán giả, lên kế hoạch bán rượu, bia

Một số đoàn vận động viên từ các quốc gia trên thế giới đã đến Nhật Bản sớm để chuẩn bị cho Olympic 2020. Ảnh: AFP
Một số đoàn vận động viên từ các quốc gia trên thế giới đã đến Nhật Bản sớm để chuẩn bị cho Olympic 2020. Ảnh: AFP
Một số đoàn vận động viên từ các quốc gia trên thế giới đã đến Nhật Bản sớm để chuẩn bị cho Olympic 2020. Ảnh: AFP
Lên top