Cuộc đời qua ảnh

Oktoberfest Muenchen 2016

Các gia đình người Việt ở Beyern và bạn bè cũng có thói quen tham gia Lễ hội.
Các gia đình người Việt ở Beyern và bạn bè cũng có thói quen tham gia Lễ hội.