Ốc đảo nhỏ trong mắt tôi

Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.
Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.
Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.
Lên top