Ốc đảo nhỏ trong mắt tôi

Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.
Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.
Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top