Nuôi bốn con điên với chồng khờ

Bà Lê Thị Bé với phút hiếm hoi được vui bên những người con tâm thần. Ảnh: Lục Tùng
Bà Lê Thị Bé với phút hiếm hoi được vui bên những người con tâm thần. Ảnh: Lục Tùng
Bà Lê Thị Bé với phút hiếm hoi được vui bên những người con tâm thần. Ảnh: Lục Tùng
Lên top