Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nửa vòng trái đất uống một ly trà

Minh họa của Choai
Minh họa của Choai