Nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV: Vững tin về một nhiệm kỳ nhiều đột phá

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc (áo kẻ ca rô) kiểm tra chất lượng dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc (áo kẻ ca rô) kiểm tra chất lượng dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng