Nữ Tiến sĩ trẻ với giấc mơ thuốc Việt

TS. Lê Thị Thu Hường
TS. Lê Thị Thu Hường