Nữ sĩ Trần Thu Hà: Tôi và con chữ bỏ bùa nhau!

Nữ sĩ Trần Thu Hà. Ảnh: NVCC
Nữ sĩ Trần Thu Hà. Ảnh: NVCC
Nữ sĩ Trần Thu Hà. Ảnh: NVCC
Lên top