Nữ quái và những chiêu lừa "dị"

Đối tượng Đoàn Mai Thanh thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ năm 2018. 
Ảnh: Tiến Đoàn
Đối tượng Đoàn Mai Thanh thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ năm 2018. Ảnh: Tiến Đoàn
Đối tượng Đoàn Mai Thanh thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ năm 2018. Ảnh: Tiến Đoàn
Lên top