Nữ chính phim “Kong: Skull Island” Brie Larson: Trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam