NTK Thủy Nguyễn: Người dệt mộng đẹp

Chân dung NTK Thủy Nguyễn. Ảnh: NSCC
Chân dung NTK Thủy Nguyễn. Ảnh: NSCC
Chân dung NTK Thủy Nguyễn. Ảnh: NSCC
Lên top