NSND Nguyễn Hữu Tuấn và những điểm chạm với đời

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hữu Tuấn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hữu Tuấn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hữu Tuấn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top