Nơi truyền thống và hiện đại cùng đối thoại

Thánh Gióng, sơn mài, vẽ năm 1990. Tranh của Nguyễn Tư Nghiêm
Thánh Gióng, sơn mài, vẽ năm 1990. Tranh của Nguyễn Tư Nghiêm
Thánh Gióng, sơn mài, vẽ năm 1990. Tranh của Nguyễn Tư Nghiêm
Lên top