Nổi tiếng trên mạng - quyền lực thứ năm?

Kể từ khi mạng xã hội phát triển, một khái niệm mới ra đời, đó là KOL (Key Opinion Leader - Người dẫn dắt quan điểm). KOL là một trong những đối tượng quan trọng của lĩnh vực quan hệ công chúng. Ảnh minh họa: Hoàng Quân
Kể từ khi mạng xã hội phát triển, một khái niệm mới ra đời, đó là KOL (Key Opinion Leader - Người dẫn dắt quan điểm). KOL là một trong những đối tượng quan trọng của lĩnh vực quan hệ công chúng. Ảnh minh họa: Hoàng Quân
Kể từ khi mạng xã hội phát triển, một khái niệm mới ra đời, đó là KOL (Key Opinion Leader - Người dẫn dắt quan điểm). KOL là một trong những đối tượng quan trọng của lĩnh vực quan hệ công chúng. Ảnh minh họa: Hoàng Quân
Lên top