Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không ngạc nhiên

Nỗi sợ của người nghèo