Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nói hay đừng: Giai điệu Tổ quốc lại vang lên