Nỗi ám ảnh trên các tàu du lịch khổng lồ trong dịch COVID-19

Carnival Breeze, con tàu mà Szaller đã tự sát sau thời gian dài phải sống trên nó vì dịch COVID-19. Nguồn: AFP
Carnival Breeze, con tàu mà Szaller đã tự sát sau thời gian dài phải sống trên nó vì dịch COVID-19. Nguồn: AFP
Carnival Breeze, con tàu mà Szaller đã tự sát sau thời gian dài phải sống trên nó vì dịch COVID-19. Nguồn: AFP
Lên top