Nỗ lực giữ hồn cốt văn hóa Champa

Tháp Thủ Thiện có niên đại khoảng thế kỷ XII. Ảnh: NGUYỄN TRI
Tháp Thủ Thiện có niên đại khoảng thế kỷ XII. Ảnh: NGUYỄN TRI
Tháp Thủ Thiện có niên đại khoảng thế kỷ XII. Ảnh: NGUYỄN TRI
Lên top