“Niềm hứng thú được biết lớn lao hơn sự mệt mỏi!”

Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên. Ảnh: NVCC
Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên. Ảnh: NVCC
Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên. Ảnh: NVCC
Lên top