Những tù nhân của siêu trí nhớ

Giáo sư James McGaugh, người đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu về Price và chứng HSAM. (Nguồn: Đại học California - UCI)
Giáo sư James McGaugh, người đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu về Price và chứng HSAM. (Nguồn: Đại học California - UCI)
Giáo sư James McGaugh, người đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu về Price và chứng HSAM. (Nguồn: Đại học California - UCI)
Lên top