Những thầy cô “Tổng” đam mê với trách nhiệm "vì đàn em thân yêu"

Thầy cô giáo Tổng phụ trách Đội tại Đà Nẵng hết lòng "vì đàn em thân yêu".  Ảnh: Ngọc Vương
Thầy cô giáo Tổng phụ trách Đội tại Đà Nẵng hết lòng "vì đàn em thân yêu". Ảnh: Ngọc Vương
Thầy cô giáo Tổng phụ trách Đội tại Đà Nẵng hết lòng "vì đàn em thân yêu". Ảnh: Ngọc Vương
Lên top