Những thành quả quan trọng trong phát triển KTXH huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương (phải) trao bằng chứng nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho huyện Vĩnh Lộc. Ảnh: T.L
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương (phải) trao bằng chứng nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho huyện Vĩnh Lộc. Ảnh: T.L
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương (phải) trao bằng chứng nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho huyện Vĩnh Lộc. Ảnh: T.L
Lên top