Những "thần hộ vệ" rừng khiến cả thế giới nghiêng mình

Jadav Payeng trong cánh rừng do ông tự tay trồng. Nguồn: AFP
Jadav Payeng trong cánh rừng do ông tự tay trồng. Nguồn: AFP
Jadav Payeng trong cánh rừng do ông tự tay trồng. Nguồn: AFP
Lên top