Những tác động lớn không ngờ của thủy điện nhỏ

Đập Inga II (ở Cộng hòa Dân chủ Congo) có công suất theo thiết kế là 34,5 GW. Ảnh: AFP
Đập Inga II (ở Cộng hòa Dân chủ Congo) có công suất theo thiết kế là 34,5 GW. Ảnh: AFP
Đập Inga II (ở Cộng hòa Dân chủ Congo) có công suất theo thiết kế là 34,5 GW. Ảnh: AFP
Lên top