Những người “rút củi đáy nồi”

Trung tá Vũ Mạnh Thắng. Ảnh: Truyền hình Hải Phòng
Trung tá Vũ Mạnh Thắng. Ảnh: Truyền hình Hải Phòng
Trung tá Vũ Mạnh Thắng. Ảnh: Truyền hình Hải Phòng
Lên top