Những mô hình học tập và làm theo lời Bác của các cấp Công đoàn

Lễ cưới tập thể dành cho công nhân do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Ảnh: Tô Thế
Lễ cưới tập thể dành cho công nhân do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Ảnh: Tô Thế
Lễ cưới tập thể dành cho công nhân do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Ảnh: Tô Thế
Lên top