Những loại vaccine chống SARS-CoV-2 trên thế giới và giá cả

Sandra Lindsay, y tá của Trung tâm y tế Jewish Long Island, New York - người Mỹ đầu tiên được tiêm vaccine phòng SARS-CoV-2 của Pfizer-BioNTech.
Sandra Lindsay, y tá của Trung tâm y tế Jewish Long Island, New York - người Mỹ đầu tiên được tiêm vaccine phòng SARS-CoV-2 của Pfizer-BioNTech.
Sandra Lindsay, y tá của Trung tâm y tế Jewish Long Island, New York - người Mỹ đầu tiên được tiêm vaccine phòng SARS-CoV-2 của Pfizer-BioNTech.
Lên top