Những lò cốm cuối làng Vòng

Khi hạt nếp bắt đủ nhiệt, chuyển dạng đông sữa quằn lại là phải lấy ra mang xay và giã ngay, đây là quy trình mất nhiều thời gian nhất.
Khi hạt nếp bắt đủ nhiệt, chuyển dạng đông sữa quằn lại là phải lấy ra mang xay và giã ngay, đây là quy trình mất nhiều thời gian nhất.
Khi hạt nếp bắt đủ nhiệt, chuyển dạng đông sữa quằn lại là phải lấy ra mang xay và giã ngay, đây là quy trình mất nhiều thời gian nhất.
Lên top