Những liều thuốc tinh thần từ các sáng tác chống dịch

MV Tự hào Việt Nam ca ngợi chống dịch. Ảnh: NSCC
MV Tự hào Việt Nam ca ngợi chống dịch. Ảnh: NSCC
MV Tự hào Việt Nam ca ngợi chống dịch. Ảnh: NSCC
Lên top