Những khó khăn từ thị trường sản phẩm dầu khí

Nhập dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nguồn: Petrovietnam
Nhập dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nguồn: Petrovietnam
Nhập dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nguồn: Petrovietnam
Lên top