Những điều ít biết về quá trình xây dựng tòa nhà Sở Bưu điện Hà Nội

Bản vẽ mặt trước phòng bưu phẩm tại Phòng thu cước phí của Sở Bưu điện tại Hà Nội, tỉ lệ 1/50, do Kiến trúc sư Sở Nhà cửa dân sự lập năm 1918, kích thước gốc 15cm x 40cm (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I).
Bản vẽ mặt trước phòng bưu phẩm tại Phòng thu cước phí của Sở Bưu điện tại Hà Nội, tỉ lệ 1/50, do Kiến trúc sư Sở Nhà cửa dân sự lập năm 1918, kích thước gốc 15cm x 40cm (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I).
Bản vẽ mặt trước phòng bưu phẩm tại Phòng thu cước phí của Sở Bưu điện tại Hà Nội, tỉ lệ 1/50, do Kiến trúc sư Sở Nhà cửa dân sự lập năm 1918, kích thước gốc 15cm x 40cm (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top