Những đêm trắng giành sự sống cho bệnh nhân COVID-19

Nhân viên y tế trong bộ đồ kín mít chăm sóc bệnh nhân COVID-19.
Nhân viên y tế trong bộ đồ kín mít chăm sóc bệnh nhân COVID-19.
Nhân viên y tế trong bộ đồ kín mít chăm sóc bệnh nhân COVID-19.
Lên top