Những công trình quân sự độc đáo tại Kinh thành Huế vừa phát lộ nhờ di dân

Công trình phòng thủ trên Thượng Thành của Kinh thành Huế vừa phát lộ sau khi di dân. Ảnh: Đại Dương
Công trình phòng thủ trên Thượng Thành của Kinh thành Huế vừa phát lộ sau khi di dân. Ảnh: Đại Dương
Công trình phòng thủ trên Thượng Thành của Kinh thành Huế vừa phát lộ sau khi di dân. Ảnh: Đại Dương
Lên top