Văn hóa - Xã hội

Những cơn mưa rào ngoài biển

Nữ dân quân Hải Phòng năm 1966.
Nữ dân quân Hải Phòng năm 1966.