Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tản mạn

Những con đò ở phá Tam Giang

Những con đò ngày xưa trên phá Tam Giang.
Những con đò ngày xưa trên phá Tam Giang.