Những chuyện lạ về cây ưng bất bạc - vị thuốc quý ngàn năm của người Việt

PGS.TS NGUYỄN THƯỢNG DONG 
(Nguyên Viện trưởng Viện Dược liệu - Bộ Y tế)
PGS.TS NGUYỄN THƯỢNG DONG (Nguyên Viện trưởng Viện Dược liệu - Bộ Y tế)
PGS.TS NGUYỄN THƯỢNG DONG (Nguyên Viện trưởng Viện Dược liệu - Bộ Y tế)
Lên top