Những chuyện đau lòng từ vấn nạn nông dân tự tử của Ấn Độ

Những cánh đồng khô cháy vì hạn hán là một trong những nguyên nhân khiến nông dân Ấn Độ lâm cảnh nợ nần nặng nề. Ảnh: AFP
Những cánh đồng khô cháy vì hạn hán là một trong những nguyên nhân khiến nông dân Ấn Độ lâm cảnh nợ nần nặng nề. Ảnh: AFP
Những cánh đồng khô cháy vì hạn hán là một trong những nguyên nhân khiến nông dân Ấn Độ lâm cảnh nợ nần nặng nề. Ảnh: AFP
Lên top