Những chuyến biển thêm lận đận vì COVID-19

Thu mua hải sản ở bến cá Mỹ Á (ảnh chụp trước ngày 1.4).
Thu mua hải sản ở bến cá Mỹ Á (ảnh chụp trước ngày 1.4).
Thu mua hải sản ở bến cá Mỹ Á (ảnh chụp trước ngày 1.4).
Lên top