Những chuyến biển bạc triệu nhờ săn tôm hùm, cá chuồn

Xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có khoảng 1.000 người dân chuyên hành nghề biển, chủ yếu đánh bắt ven bờ.
Xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có khoảng 1.000 người dân chuyên hành nghề biển, chủ yếu đánh bắt ven bờ.
Xã Nhơn Lý (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có khoảng 1.000 người dân chuyên hành nghề biển, chủ yếu đánh bắt ven bờ.
Lên top