Những chú rùa con bơi về biển cả

Không chỉ những em bé mà người dân xã đảo Tân Hiệp đều rất phấn khởi khi chứng kiến rùa Côn Đảo bơi trên biển Cù Lao Chàm - điều mà hơn 10 năm nay người dân nơi đây không còn thấy nữa. Ảnh: LP
Không chỉ những em bé mà người dân xã đảo Tân Hiệp đều rất phấn khởi khi chứng kiến rùa Côn Đảo bơi trên biển Cù Lao Chàm - điều mà hơn 10 năm nay người dân nơi đây không còn thấy nữa. Ảnh: LP
Không chỉ những em bé mà người dân xã đảo Tân Hiệp đều rất phấn khởi khi chứng kiến rùa Côn Đảo bơi trên biển Cù Lao Chàm - điều mà hơn 10 năm nay người dân nơi đây không còn thấy nữa. Ảnh: LP
Lên top