Những chiêu lừa dùng sổ đỏ giả

Đối tượng Lê Mai Hương tại cơ quan Công an. Ảnh: T.Đoàn - A.Huy
Đối tượng Lê Mai Hương tại cơ quan Công an. Ảnh: T.Đoàn - A.Huy
Đối tượng Lê Mai Hương tại cơ quan Công an. Ảnh: T.Đoàn - A.Huy
Lên top